Flyposting runt Stockholm. Maj, 2019

Som en del i mitt examensarbete på Konstfack gjorde jag en serie med konstverk i tekniken Flyposting. Verken applicerades på olika platser runt Stockholm under våren 2019. Jag gjorde även några flypost-verk när jag var och hälsade på mormor i Barcelona.

Temat för verken är hur svenskar med invandrar bakgrund tar till sig svenska vanor och traditioner, och vice versa. Till exempel, stora familjer från Medelhavsländer som bosätter sig på Lidingö. Verkens läge är inte helt oviktigt, t ex Hudiksvallsgatan 😉

Inspirationen kommer givetvis från den franske konstnären J.R. När man pratar om ”street art” eller gatukonst tycker jag det är viktigt att skilja på gatukonst och klotter. Flyposting är definitivt gatukonst och är en etablerad uttrycksform runt om i världen sedan flera decennier. Klotter är vandalism och handlar mest om unga män som markerar sitt revir med sina fula tags.