Street art i Malmö. Mars 2021.

Jag var sportlovsledig från lärarjobbet i början på mars och passade på att åka ner till södern. Givetvis kunde jag inte undvika att göra lite ilegal obeställd street art. Det viktiga med obeställd street art är att välja sina väggar väl, man måste tillföra ett konstnärligt uttryck som kan uppfattas som berikande för just den väggen. Den ilegala aspekten ingår givetvis i det konstnärliga uttrycket. Verken uppfördes med stencil på Stora Varvsgatan, Celsiusgatan, Altonagatan, Ola Billgrens Plan, Jörgen Kochsgatan och Södra Förstadsgatan.

Flyposting runt Stockholm. Maj, 2019

Som en del i mitt examensarbete på Konstfack gjorde jag en serie med konstverk i tekniken Flyposting. Verken applicerades på olika platser runt Stockholm under våren 2019. Jag gjorde även några flypost-verk när jag var och hälsade på mormor i Barcelona.

Temat för verken är hur svenskar med invandrar bakgrund tar till sig svenska vanor och traditioner, och vice versa. Till exempel, stora familjer från Medelhavsländer som bosätter sig på Lidingö. Verkens läge är inte helt oviktigt, t ex Hudiksvallsgatan 😉

Inspirationen kommer givetvis från den franske konstnären J.R. När man pratar om ”street art” eller gatukonst tycker jag det är viktigt att skilja på gatukonst och klotter. Flyposting är definitivt gatukonst och är en etablerad uttrycksform runt om i världen sedan flera decennier. Klotter är vandalism och handlar mest om unga män som markerar sitt revir med sina fula tags.