utställningar

December 2019. Pop – up utställning med The Högdalen på Mäster Samuelsgatan i Stockholm City.

September 2019. Pop – up utställning med The Högdalen på Bellmansgatan på Södermalm.

24 – 31 januari 2019. Pop-Up utställning i egen regi på Galleri Bellman i Stockholm. Samtliga verk: